Navigatie Link overslaanHome » Deurwaarders » Functionele beschrijving

Functionele beschrijving Texass Deurwaarders


Zoeken

 • zoeken op naam, postcode, bank/gironummer, factuurnummer, betalingsnummer, dossiernummer, etc.

Klant

 • courante dossiers
 • afgelegde dossiers
 • notities
 • betrokkenen

Selecties

 • SQL
 • uitvoer in kommagescheiden formaat mogelijk (.csv)

Dossier

 • afzonderlijke dossiers voor algemene zaak, termijnzaak, losse zaak,  loonbeslag en combi  (meerdere zaken van een debiteur)
 • hoofdsom (meerdere mogelijk)
 • renteberekening
 • (tussentijdse) afrekeningen
 • afdrachten
 • kosten en verschotten debiteur
 • kosten en verschotten opdrachtgever
 • betalingsregelingen (meerdere mogelijk per debiteur)
 • alle correspondentie bij een zaak (dossier) gebundeld (brieven, emails, faxen, telefoonnotities, memo's, scans)
 • betalingen
 • boekingen

Exploten

 • repertoire
 • kosteloze exploten
 • griffienota

Collega deurwaarders

 • overzicht lopende zaken bij collega deurwaarders
 • stand van zaken dossiers van collega deurwaarders

Berichtenverkeer

 • SNG
 • GBA

Statistieken

 • aantal dossiers in beheer bij medewerker
 • achterstand verwerking agenda (meting werkdruk)
 • dossier dichtheid per klant
 • telling facturen
 • dossierdichtheid (metingwerkdruk)

Betalingsverkeer

 • betalingen en incasso's via clieop03
 • termijnbetalingen

Email

 • ingebouwde SMTP module voor het verzenden een mail (geen mailserver nodig)

Faxen

 • direct faxen vanuit programma mogelijk via faxserver
 • faxen ontvangen en opbergen in dossier via faxserver

Debiteurenbeheer

 • herinneringen naar debiteur
 • brieven naar opdrachtgever/eiser worden dagelijks automatisch gemaakt (taak computer)

Koppelingen

 • ODBC koppeling
 • boekhouding (volledig geïntegreerd)
 • Texassweb (online webinzage klant/polis/dossier/factuur)

BFT overzichten

 • bewaarpositie overzicht
 • kosten dossiers (per opdrachtgever) groter dan ontvangsten
 • kosten dossiers  (per opdrachtgever) kleiner dan ontvangsten
 • onderhanden werk overzicht per dossier

Taak computer

 • De taak computer is een computer waarop dagelijks diverse taken automatisch kunnen worden uitgevoerd (zoals bijwerken huurtermijnen, rekeningoverzichten, cliëntenoverzichten etc.)

Scannen

 • poststukken scannen en archiveren achter klant/polis/dossier
 • plaatsen van scans/poststukken in de postbus van een medewerker

Tekstverwerking

 • ingebouwde tekstverwerker met o.a. lettertypen, fontgrootte/attributen, tabellen, opsomming, beschermde tekst, spellingscontrole, afbeeldingen/weblinks invoegen, kop/voettekst, etc.
 • de mogelijkheid om standaardbrieven op te stellen met databasevelden, tekstfragmenten en expressies